Intervju med Radsoc
Jag har intervjuat Radsoc, ledare för den millitära gruppen Arbetarmilisen och är medlem i M.S.A.P.
I denna intervju berättar han vad iden med Arbetarmilisen var.


Hejsan,

Vi planerar att omorganisera försvarsmakten och göra den arbetarstyrd samt demokratisk istället för som idag när ett gäng ovalda höjdare styr. Inte minst kommer vi ihåg deras försök till statskupp förra året som försenade Sveriges befrielse från Norge och Tyskland. I kärnan består det allmänna folkförsvaret av arbetarplutoner, s.k. röda garden, där Arbetarmilisen är den första i Sverige. Men vi förväntas fylla medlemsgränsen inom en snar framtid och kommer alltså expandera. Det gläder oss att se att liknande plutoner poppat upp runt om i världen, och att den kinesiska systerplutonen är bäst i världen.

Vi kommer kompromisslöst försvara alla våra kärnregioner från utländska ockupanter, och vi kommer delta för att stoppa imperialistiska aktioner runt om i världen, men vi kommer inte att delta i orättfärdiga angreppskrig. Vi vill välja våra konflikter med ansvar. För oss har det som gynnar arbetarklassen prioritet över det som gynnar företagarna och vapenindustrin.Intervju med Intyala

Har du några planer angående skatter?
Nej jag har inga personliga planer, dock så stödjer jag Finansdepartementets förslag på nya skatter.

Vill du inskaffa nya lagar?
Nej, vi kan ändå inte straffa någon om de bryter mot någon lag.

Hur tycker du sverige ser ut just nu?
Vi har en god ekonomi (staten) vilket betyder att vi kan förse försvaret med pengar vilket är viktigt nu när vi (förmodligen) kommer byta allians den närmaste månaden.

Vad tycker du är viktigast?
Att eSverige ska fortsätta ha en bra ekonomi och ett starkt försvar.Lämna ett svar.