Vi har intervjuat Tifididl och har frågat varför han just han vill bli president.
We have interviewed Tifididl and have asked why he wants to be president.

Så här svarade han:
This is how he replied:


English:

First I'm running for fun and I know I'll not be elected. I'm french IRL and I played during more than one year in France, I got multiple places in government, I could have been president if I would have tried after my fail in February 2010. And I know I don't have the things to be president here. It's not about time or about knowledge of the game but it's about knowledge of the community, except some people I don't know really and I'm not known of the community. I don't have any experience of governments in eSweden but it surely not really different than in eFrance. To be president you need to know a little the political life and the way the congress work, you also need to have a team with you(some for economy, some for military and others for foreign affairs). And I don't have this to be president here. It's not that I don't want.
Last month I took over an inactive party which name I wasn't liking(derived from the name of the NAZI party) so I run for presidency just for fun and add a fail to my CV


Svenska:

Först Jag kör för skojs skull och jag vet att jag inte kommer att bli valda. Jag är franska IRL och jag spelade under mer än ett år i Frankrike fick jag flera ställen i regeringen, kunde jag ha varit president om jag skulle ha försökt efter min misslyckas i februari 2010. Och jag vet att jag inte har saker att bli president här. Det handlar inte om tid eller om kunskap om spelet men det handlar om kunskap i samhället, utom en del människor jag inte känner riktigt och jag är inte känd av samhället. Jag har inte någon erfarenhet av regeringarna i eSweden men det blir inte riktigt annorlunda än i eFrance. För att bli president måste du veta lite det politiska livet och hur kongressen fungerar, att du också måste ha ett team med dig (en del för ekonomi, en del för militära och andra för utrikes frågor). Och jag har inte detta att bli president här. Det är inte så att jag inte vill ha.
Förra månaden tog jag över ett inaktivt parti vars namn jag inte gillar (som kommer från namnet på den nazistpartiet) så jag kör för ordförandeskapet bara för skojs skull och lägger till en inte mitt CVLämna ett svar.